Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wiadomości

14-12-2017

Planowane wydłużenie terminu zakończenia naboru RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑004/17

14-12-2017

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 2.0 z 14 grudnia 2017 r.

11-12-2017

Promocja WRPO w Monitorze Wielkopolskim – grudzień 2017

Zobacz wszystkie wiadomości

Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
843
km przebudowanych dróg
8333
wspartych przedsiębiorstw
31
zakupionych wozów strażackich