Przejdź do treści strony
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wiadomości

24-02-2017

Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – poniedziałek 6 marca 2017 r.

24-02-2017

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (SZOOP - Uszczegółowienie) wersja 1.26 z 24 lutego 2017 r.

17-02-2017

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (SZOOP - Uszczegółowienie) wersja 1.25 z 16 lutego 2017 r

Zobacz wszystkie wiadomości

Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
843
km przebudowanych dróg
8333
wspartych przedsiębiorstw
31
zakupionych wozów strażackich