Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

18-06-2018

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+

13-06-2018

Przyjęcie zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

12-06-2018

Szkolenie z Poddziałania 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej – piątek 22 czerwca 2018 r.

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020): 1 827 Wartość dofinansowania UE: 6 188 059 373 zł Wartość umów ogółem: 9 032 207 025 zł Procent wykorzystania alokacji 60%
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
843
km przebudowanych dróg
8333
wspartych przedsiębiorstw
31
zakupionych wozów strażackich